Koostööpartnerid, liidud

Partnerid:

Metsä Forest Eesti

Holmen Mets

Liidud:

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Eesti Erametsaliit
Autoettevõtete Liit